abc
nrc on1
testing

Chứng nhận và giải thưởng

Chứng nhận và giải thưởng

Các chứng nhận đã đạt được

ISO 9001: 2015

 

ISO 22716: 2007

Các giải thưởng đã đạt được

   
Top 50 Doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam từ năm 2013 đến 2017  

Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2016, 2017, 2020

  15 năm liên tiếp đạt chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn

 

 
Hàng Việt Nam chất lượng cao từ 2006 đến nay   Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín  năm 2004, 2005

Thương hiệu nổi tiếng Việt Nam năm 2008 theo nhận biết của người tiêu dùng