Gel Tẩy Bồn Cầu Và Nhà Tắm On1

Là sản phẩm gel tẩy bồn cầu và nhà tắm cao cấp 

Khả năng diệt 99,9% vi khuẩn* trên bề mặt 

Hương thơm từ tinh dầu thông có nguồn gốc 100% thiên nhiên 

Hiệu quả trong việc làm sạch và bảo vệ lớp men sáng bóng 

PRODUCTS

Gel Tẩy Bồn Cầu Và Nhà Tắm On1

Là sản phẩm gel tẩy bồn cầu và nhà tắm cao cấp 

Khả năng diệt 99,9% vi khuẩn* trên bề mặt 

Hương thơm từ tinh dầu thông có nguồn gốc 100% thiên nhiên 

Hiệu quả trong việc làm sạch và bảo vệ lớp men sáng bóng