Gel Tẩy Bồn Cầu Và Nhà Tắm On1

BỀ MẶT SẠCH TOÀN DIỆN, XUA TAN MỌI ƯU PHIỀN

Từ công nghệ cải tiến thế hệ mới, nổi bật với khả năng diệt 99.9% vi khuẩn* gây bệnh một cách toàn diện bằng cách xoáy bay vết bẩn và mảng bám nhanh chóng, Gel tẩy bồn cầu và nhà tắm On1 là giải pháp hiệu quả giúp trả lại lớp men sáng bóng như mới cho bồn cầu và nhà vệ sinh của gia đình bạn suốt 24/7

Lựa chọn bảo vệ và chăm sóc sức khỏe gia đình toàn diện!

(*) Dựa trên kết quả kiểm nghiệm các vi khuẩn gây bệnh: S.typhi, S.aureus, E.coli, P.aeruginosa (trong điều kiện thí nghiệm)

Gel Tẩy Bồn Cầu Và Nhà Tắm On1

BỀ MẶT SẠCH TOÀN DIỆN, XUA TAN MỌI ƯU PHIỀN

Từ công nghệ cải tiến thế hệ mới, nổi bật với khả năng diệt 99.9% vi khuẩn* gây bệnh một cách toàn diện bằng cách xoáy bay vết bẩn và mảng bám nhanh chóng, Gel tẩy bồn cầu và nhà tắm On1 là giải pháp hiệu quả giúp trả lại lớp men sáng bóng như mới cho bồn cầu và nhà vệ sinh của gia đình bạn suốt 24/7

Lựa chọn bảo vệ và chăm sóc sức khỏe gia đình toàn diện!

(*) Dựa trên kết quả kiểm nghiệm các vi khuẩn gây bệnh: S.typhi, S.aureus, E.coli, P.aeruginosa (trong điều kiện thí nghiệm)