Nước Rửa Chén Lix Siêu Sạch Chanh

POSTED_DATE: 14/05/2020 10:27:49

» Tẩy sạch bóng các vết dầu mỡ với hương chanh thơm mát.

» Vitamin E bảo vệ da tay.

» Công thức đậm đặc giúp tiết kiệm ngân quỹ gia đình.

Chủng loạiQuy cách
20kg1      can/thùng
9,5kg1can/thùng
3,6kg4can/thùng
3,5kg4túi/thùng
1,4kg8can/thùng
750g12chai/thùng
400g24chai/thùng
200g48chai/thùng

Sản phẩm

Nước Rửa Chén Lix Siêu Sạch Chanh

POSTED_DATE: 14/05/2020

» Tẩy sạch bóng các vết dầu mỡ với hương chanh thơm mát.

» Vitamin E bảo vệ da tay.

» Công thức đậm đặc giúp tiết kiệm ngân quỹ gia đình.

Chủng loạiQuy cách
20kg1      can/thùng
9,5kg1can/thùng
3,6kg4can/thùng
3,5kg4túi/thùng
1,4kg8can/thùng
750g12chai/thùng
400g24chai/thùng
200g48chai/thùng