Nước Rửa Chén Lix Chanh

POSTED_DATE: 28/02/2019 23:02:40

» Tẩy sạch bóng các vết dầu mỡ với hương chanh thơm mát.

» Vitamin E bảo vệ da tay.

» Công thức đậm đặc gấp 2 lần giúp tiết kiệm ngân quỹ gia đình.

Chủng loạiQuy Cách
3,6kg4chai/thùng
1,4kg8chai/thùng
750g12chai/thùng
400g24chai/thùng
200g48chai/thùng

Nước Rửa Chén Lix Chanh

POSTED_DATE: 28/02/2019

» Tẩy sạch bóng các vết dầu mỡ với hương chanh thơm mát.

» Vitamin E bảo vệ da tay.

» Công thức đậm đặc gấp 2 lần giúp tiết kiệm ngân quỹ gia đình.

Chủng loạiQuy Cách
3,6kg4chai/thùng
1,4kg8chai/thùng
750g12chai/thùng
400g24chai/thùng
200g48chai/thùng