NLS LIX SẠCH THƠM HƯƠNG LINH LAN & CAM BERGAMOT

POSTED_DATE: 11/06/2024 11:05:21

» Đuổi côn trùng hiệu quả

» Sàn nhà sạch bong, sáng bóng

» Mau khô, không trơn trượt

» Thích hợp với nhiều chất liệu sàn như: gạch men, đá hoa cương, gỗ, simili...

» Hương thiên nhiên tươi mát

Chủng loạiQuy cách
1L12 chai/ thùng
3.6L4 can/ thùng
3.2L4 túi/ thùng

Sản phẩm

NLS LIX SẠCH THƠM HƯƠNG LINH LAN & CAM BERGAMOT

POSTED_DATE: 11/06/2024

» Đuổi côn trùng hiệu quả

» Sàn nhà sạch bong, sáng bóng

» Mau khô, không trơn trượt

» Thích hợp với nhiều chất liệu sàn như: gạch men, đá hoa cương, gỗ, simili...

» Hương thiên nhiên tươi mát

Chủng loạiQuy cách
1L12 chai/ thùng
3.6L4 can/ thùng
3.2L4 túi/ thùng