Nước Lau Sàn Lix

» Nước lau sàn LIX chứa chất surfactant, có thể làm vết bẩn dầu mỡ nhanh chóng sạch và bụi bẩn trên sàn nhà.

»Công thức độc đáo hiệu quả có thể đuổi côn trùng, không có hại cho sức khỏe của bạn.

» Sử dụng nước Lau sàn LIX thường xuyên có thể làm cho sàn nhà bạn nhìn như mới với hương thơm ngát.

PRODUCTS

Nước Lau Sàn Lix

» Nước lau sàn LIX chứa chất surfactant, có thể làm vết bẩn dầu mỡ nhanh chóng sạch và bụi bẩn trên sàn nhà.

»Công thức độc đáo hiệu quả có thể đuổi côn trùng, không có hại cho sức khỏe của bạn.

» Sử dụng nước Lau sàn LIX thường xuyên có thể làm cho sàn nhà bạn nhìn như mới với hương thơm ngát.