Nước Làm Mềm Vải LixSoft Hương Sớm Mai

POSTED_DATE: 14/05/2020 13:00:17

» Giúp cho quần áo luôn mềm mại, tạo cảm giác thoải mái và dễ chịu.

» Với hương thơm tựa nắng sớm ban mai trong nước xả vải LixSoft sẽ mang đến cảm giác phấn chấn, yêu đời để bạn sẵn sàng bắt đầu ngày mới.

Chủng loạiQuy cách
3,6L4can/thùng

Sản phẩm

Nước Làm Mềm Vải LixSoft Hương Sớm Mai

POSTED_DATE: 14/05/2020

» Giúp cho quần áo luôn mềm mại, tạo cảm giác thoải mái và dễ chịu.

» Với hương thơm tựa nắng sớm ban mai trong nước xả vải LixSoft sẽ mang đến cảm giác phấn chấn, yêu đời để bạn sẵn sàng bắt đầu ngày mới.

Chủng loạiQuy cách
3,6L4can/thùng