Nước Giặt Lix Sạch Thơm Hương Ngàn Hoa

POSTED_DATE: 27/05/2023 09:28:00

» Công thức vượt trội đánh bật nhanh các vết bẩn cứng đầu

» Lưu giữ hương thơm lên đến 24 giờ

Chủng loại

Quy cách

3,3kg

4

can/ thùng

2.6kg

4

túi/ thùng

3.5kg

4

túi/ thùng

 

Nước Giặt Lix Sạch Thơm Hương Ngàn Hoa

POSTED_DATE: 27/05/2023

» Công thức vượt trội đánh bật nhanh các vết bẩn cứng đầu

» Lưu giữ hương thơm lên đến 24 giờ

Chủng loại

Quy cách

3,3kg

4

can/ thùng

2.6kg

4

túi/ thùng

3.5kg

4

túi/ thùng