Nước Giặt Lix Sạch Thơm Hương Nắng Hạ

POSTED_DATE: 27/05/2023 09:35:38

» Công thức vượt trội đánh bật nhanh các vết bẩn cứng đầu

» Lưu giữ hương thơm lên đến 24 giờ

Chủng loại

Quy cách

3,3kg

4

can/ thùng

2.6kg

4

túi/ thùng

3.5kg

4

túi/ thùng

 

Sản phẩm

Nước Giặt Lix Sạch Thơm Hương Nắng Hạ

POSTED_DATE: 27/05/2023

» Công thức vượt trội đánh bật nhanh các vết bẩn cứng đầu

» Lưu giữ hương thơm lên đến 24 giờ

Chủng loại

Quy cách

3,3kg

4

can/ thùng

2.6kg

4

túi/ thùng

3.5kg

4

túi/ thùng