Nước Giặt Lix Matic Hương Nước Hoa

POSTED_DATE: 14/05/2020 12:51:21

» Công thức kháng bọt AntiFoam ngăn bọt tràn vào vi mạch máy giặt cửa trước, bảo vệ máy giặt tốt hơn.

» Công nghệ làm sạch vượt trội xoáy bay vết bẩn ngay trong lồng giặt.

» Hương nước hoa tinh chế từ Pháp giúp quần áo thơm thật lâu.

Chủng loại     Quy cách
3,6kgcan/thùng

2,6kg

  4             túi/thùng

 

Sản phẩm

Nước Giặt Lix Matic Hương Nước Hoa

POSTED_DATE: 14/05/2020

» Công thức kháng bọt AntiFoam ngăn bọt tràn vào vi mạch máy giặt cửa trước, bảo vệ máy giặt tốt hơn.

» Công nghệ làm sạch vượt trội xoáy bay vết bẩn ngay trong lồng giặt.

» Hương nước hoa tinh chế từ Pháp giúp quần áo thơm thật lâu.

Chủng loại     Quy cách
3,6kgcan/thùng

2,6kg

  4             túi/thùng