Nước Giặt Lix Đậm Đặc

POSTED_DATE: 14/05/2020 12:49:28

» Công thức đậm đặc gấp 2 lần so với Bột giặt, loại bỏ nhanh các vết bẩn cứng đầu ngay trong lồng giặt. 

» Hương hoa thơm ngát lưu lại lâu hơn trên áo quần sau khi giặt.

Chủng loại     Quy cách
3,6kg4can/thùng
2kg6can/thùng
3,5kg4túi/thùng

Sản phẩm

Nước Giặt Lix Đậm Đặc

POSTED_DATE: 14/05/2020

» Công thức đậm đặc gấp 2 lần so với Bột giặt, loại bỏ nhanh các vết bẩn cứng đầu ngay trong lồng giặt. 

» Hương hoa thơm ngát lưu lại lâu hơn trên áo quần sau khi giặt.

Chủng loại     Quy cách
3,6kg4can/thùng
2kg6can/thùng
3,5kg4túi/thùng