Bột Giặt Yes Hương Nước Hoa

POSTED_DATE: 14/05/2020 09:59:03

» Thích hợp với nhiều nguồn nước kể cả nước phèn, nước nhiễm mặn...

» Tẩy sạch các mùi hôi khó chịu trên quần áo do thời tiết, bụi bẩn, mồ hôi...

» Hương nước hoa thơm ngát.

» Tiết kiệm ngân quỹ cho gia đình bạn.

Chủng loại    Quy cách
15kg01gói/thùng
7,0kg02gói/thùng
5,5kg02gói/thùng
2,4kg04gói/thùng

Sản phẩm

Bột Giặt Yes Hương Nước Hoa

POSTED_DATE: 14/05/2020

» Thích hợp với nhiều nguồn nước kể cả nước phèn, nước nhiễm mặn...

» Tẩy sạch các mùi hôi khó chịu trên quần áo do thời tiết, bụi bẩn, mồ hôi...

» Hương nước hoa thơm ngát.

» Tiết kiệm ngân quỹ cho gia đình bạn.

Chủng loại    Quy cách
15kg01gói/thùng
7,0kg02gói/thùng
5,5kg02gói/thùng
2,4kg04gói/thùng