Bột giặt Lix Sạch Thơm

POSTED_DATE: 27/05/2023 09:41:12

» Dễ dàng hoà tan trong nước và tẩy sạch vết bẩn

» Lưu giữ hương thơm lên đến 24 giờ

Chủng loại

       Quy cách

550g

20

gói/thùng

2kg

06

gói/thùng

5,5kg

03

gói/thùng

Bột giặt Lix Sạch Thơm

POSTED_DATE: 27/05/2023

» Dễ dàng hoà tan trong nước và tẩy sạch vết bẩn

» Lưu giữ hương thơm lên đến 24 giờ

Chủng loại

       Quy cách

550g

20

gói/thùng

2kg

06

gói/thùng

5,5kg

03

gói/thùng