Bột Giặt Lix Extra Chanh

POSTED_DATE: 27/02/2019 15:44:17

» Thích hợp với nhiều nguồn nước kể cả nước phèn, nước nhiễm mặn...

» Chất tẩy trắng quang học giúp quần áo trắng hơn sau khi giặt.

» Hương chanh thơm mát tự nhiên.

» Tiết kiệm ngân quỹ cho gia đình bạn.

Chủng loại       Quy cách
9kg02gói/thùng
5,5kg02gói/thùng
2,4kg04gói/thùng
550g20gói/thùng
250g40gói/thùng

 

Sản phẩm

Bột Giặt Lix Extra Chanh

POSTED_DATE: 27/02/2019

» Thích hợp với nhiều nguồn nước kể cả nước phèn, nước nhiễm mặn...

» Chất tẩy trắng quang học giúp quần áo trắng hơn sau khi giặt.

» Hương chanh thơm mát tự nhiên.

» Tiết kiệm ngân quỹ cho gia đình bạn.

Chủng loại       Quy cách
9kg02gói/thùng
5,5kg02gói/thùng
2,4kg04gói/thùng
550g20gói/thùng
250g40gói/thùng