Bột Giặt Lix Đậm Đặc Hương Nước Hoa

POSTED_DATE: 27/02/2019 15:37:23

» Dễ dàng hoà tan trong nước và tẩy sạch vết bẩn mạnh gấp 2 lần giúp quần áo trắng sạch như mới.

» Hương nước hoa tinh chế từ Pháp với hàng triệu hạt nước hoa siêu nhỏ tỏa ngát hương thơm theo từng cử động tự nhiên giúp áo quần thơm mát suốt ngày dài năng động.

» Enzyme sinh học giúp tẩy được các vết bẩn cứng đầu như máu, trà, cà phê.

Chủng loại       Quy cách
5.5kg02gói/thùng
3,5kg04

túi/thùng

800g12gói/thùng
400g24gói/thùng

Bột Giặt Lix Đậm Đặc Hương Nước Hoa

POSTED_DATE: 27/02/2019

» Dễ dàng hoà tan trong nước và tẩy sạch vết bẩn mạnh gấp 2 lần giúp quần áo trắng sạch như mới.

» Hương nước hoa tinh chế từ Pháp với hàng triệu hạt nước hoa siêu nhỏ tỏa ngát hương thơm theo từng cử động tự nhiên giúp áo quần thơm mát suốt ngày dài năng động.

» Enzyme sinh học giúp tẩy được các vết bẩn cứng đầu như máu, trà, cà phê.

Chủng loại       Quy cách
5.5kg02gói/thùng
3,5kg04

túi/thùng

800g12gói/thùng
400g24gói/thùng