Bột Giặt Lix Đậm Đặc

POSTED_DATE: 27/02/2019 15:35:04

» Dễ dàng hoà tan trong nước và tẩy sạch vết bẩn mạnh gấp 2 lần giúp quần áo trắng sạch như mới.

» Công nghệ hạt lưu hương giúp áo quần thơm mát suốt cả ngày.

» Enzyme sinh học giúp tẩy được các vết bẩn cứng đầu như máu, trà, cà phê.

Chủng loại       Quy cách
5,5kg02gói/thùng
4,5kg03gói/thùng
3,5kg

04

gói/thùng

3kg04gói/thùng
800g12gói/thùng
400g24gói/thùng

Sản phẩm

Bột Giặt Lix Đậm Đặc

POSTED_DATE: 27/02/2019

» Dễ dàng hoà tan trong nước và tẩy sạch vết bẩn mạnh gấp 2 lần giúp quần áo trắng sạch như mới.

» Công nghệ hạt lưu hương giúp áo quần thơm mát suốt cả ngày.

» Enzyme sinh học giúp tẩy được các vết bẩn cứng đầu như máu, trà, cà phê.

Chủng loại       Quy cách
5,5kg02gói/thùng
4,5kg03gói/thùng
3,5kg

04

gói/thùng

3kg04gói/thùng
800g12gói/thùng
400g24gói/thùng