Nước Hoa Iron & Stone Hương Blue Ocean

POSTED_DATE: 17/02/2023 13:27:32

Hương thanh mát và khoáng đạt: Nước hoa Blue Ocean tạo dấu ấn riêng bởi những nốt hương vừa đối lập vừa hỗ trợ nhau. Đó là sự kết hợp giữa Citrus thanh mát và Patchouli trầm ấm. Đây là hành trang cho những quý ông thể hiện cái tôi kiêu hãnh và bản lĩnh.

Dung tích: 50ml và 17ml

Nước Hoa Iron & Stone Hương Blue Ocean

POSTED_DATE: 17/02/2023

Hương thanh mát và khoáng đạt: Nước hoa Blue Ocean tạo dấu ấn riêng bởi những nốt hương vừa đối lập vừa hỗ trợ nhau. Đó là sự kết hợp giữa Citrus thanh mát và Patchouli trầm ấm. Đây là hành trang cho những quý ông thể hiện cái tôi kiêu hãnh và bản lĩnh.

Dung tích: 50ml và 17ml