Dầu Gội Tinh Dầu Iron & Stone

Tinh dầu thiên nhiên có nhiều công dụng và được sử dụng phổ biến nhưng hầu hết lại chưa được nghiên cứu nhiều trong các dòng sản phẩm cho phái mạnh. Nhận thấy đây là một tiềm năng phát triển, chúng tôi đã tập trung nghiên cứu sâu hơn vào các mùi hương nhiệt đới phù hợp với đặc điểm khí hậu Việt Nam.

InspirationInnovation chính là thành quả nghiên cứu đầu tiên nằm trong bộ sưu tập sản phẩm của Iron & Stone. Sản phẩm được chiết xuất 100% từ tinh dầu thiên nhiên kết hợp hương nước hoa, để tạo nên mùi hương độc đáo thể hiện đúng “chất” đàn ông Việt.

Hơn cả một mùi hương, Iron & Stone còn là liệu pháp giúp nuôi dưỡng tinh thần và giải tỏa cảm xúc.

Dầu Gội Tinh Dầu Iron & Stone

Tinh dầu thiên nhiên có nhiều công dụng và được sử dụng phổ biến nhưng hầu hết lại chưa được nghiên cứu nhiều trong các dòng sản phẩm cho phái mạnh. Nhận thấy đây là một tiềm năng phát triển, chúng tôi đã tập trung nghiên cứu sâu hơn vào các mùi hương nhiệt đới phù hợp với đặc điểm khí hậu Việt Nam.

InspirationInnovation chính là thành quả nghiên cứu đầu tiên nằm trong bộ sưu tập sản phẩm của Iron & Stone. Sản phẩm được chiết xuất 100% từ tinh dầu thiên nhiên kết hợp hương nước hoa, để tạo nên mùi hương độc đáo thể hiện đúng “chất” đàn ông Việt.

Hơn cả một mùi hương, Iron & Stone còn là liệu pháp giúp nuôi dưỡng tinh thần và giải tỏa cảm xúc.